Dovoľujeme si Vás touto cestou osloviť s možnosťou poukázania 2% z Vašich zaplatených daní nášmu zariadeniu.

Prosíme Vás, darujete 2% zo svojich daní pre CSS Samaritán. Sme cirkevná organizácia. Staráme sa o starých a chorých ľudí.

Tlačivá na 2% zo svojich daní nájdete tu.

Potrebné naše údaje k darovaniu 2% daní:
IČO: 36091405
Právna forma: Cirkevná organizácia
Obchodné meno, názov: Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán
Sídlo- obec, PSČ, ulica, číslo: Galanta, 924 01, Clementisove sady 903

Srdečne Vám ĎAKUJEME