Tlačivá k prijatiu do zariadenia

Tlačivá k darovaniu 2 %

IČO: 36091405
DIČ: 2021508082
Právna forma: cirkevná organizácia
Dovoľujeme si Vás poprosiť o 2% z Vašich daní.
Naše číslo účtu IBAN: SK86 3100 0000 0042 1015 1614
Tým čo nás už takýmto spôsobom podporili srdečne ďakujeme.