Duchovná starostlivosť pre našich klientov a zamestnancov je zabezpečené prostredníctvom cirkevného zboru ECAV na Slovensku Galanta. Zamestnanci a klienti nášho zariadenia sa každé ráno stretávajú na krátkom zamyslení nad Božím Slovom. Ranné zamyslenia začíname spravidla vyznaním Viery všeobecnej kresťanskej, ďalej pokračujeme piesňou vybranou z evanjelického spevníka a nasleduje krátke zamyslenie nad Božím Slovom na každý deň. Ranné zamyslenia ukončujeme spoločnou modlitbou.


Každú nedeľu sa v CSS Samaritán konajú Služby Božie. Prvý týždeň v mesiaci sú Služby Božie s Večerou Pánovou. V zariadení pre seniorov Simeon v Kajali sa naši klienti môžu zúčastniť na Službách Božích priamo v kostole, ktorý je v tesnej blízkosti zariadenia. Ďalej v rámci nášho zariadenia klientom poskytuje duchovné a pastorálne služby. Farár Mgr. Jaroslav Mlynár, ktorý sa venuje klientom prostredníctvom individuálnych pastorálnych rozhovorov na izbách.