V oblasti sociálnej práce zabezpečujeme klientom pracovnú terapiu, memoterapiu, arteterapiu, športové popoludnia, kultúrne programy a vychádzky. Zodpovedný zástupca pre sociálny úsek je Mgr. Anežka Belokostolská v spolupráci so sociálnou pracovníčkou Mgr. Zitou Laurincovou.

Našim klientom sa snažíme spríjemniť život rôznymi aktivitami. S klientmi sa pravidelne stretávajú na pracovných terapiách, muzikoterapiách, tréningoch kongnitívnych schopností, arteterapiach, reminescenčných terapiách, pohybových terapiách a nácvikoch jemnej motoriky.