V Centre sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán máme zriadenú vlastnú kuchyňu.
Vedúci kuchyne spolu s vrchnou zdravotnou sestrou, každý mesiac zostavujú vyvážený jedálny lístok pre našich klientov, s prihliadnutím na ich zdravotný stav a diéty zariadené odbornými lekármi.
Taktiež poskytujeme pre obyvateľov rozvoz stravy do domácností v Galante a v Kajali podľa § 58 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. V kuchyni denne pripravíme cca 72 obedov z toho 10 obedov rozvezieme pre klientov do ich domácností.